Kas ir drāmas terapija?

Drāmas terapija ir viens no mākslu terapijas veidiem, kur terapeitiskajā darbā izmanto dažādas teātra tehnikas, maskas, lomu spēles, sociodrāmas un psihodrāmas metodes, pasakas, metaforas, simbolus, sapņus, priekšmetus, lelles, grimu, fotogrāfijas, arī video.

Drāmas terapijas saknes meklējamas jau sirmā senatnē: rituālos, maskās, atdarināšanā un līdzpārdzīvojumā.

Cilvēkam, kas izvēlas drāmas terapiju, nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība vai aktiera dotības.

Šeit ir saite uz video par drāmas terapiju:

https://failiem.lv/u/dlohezv

Kāpēc izvēlēties drāmas terapiju?

Drāmas terapija palīdz pārvarēt dažādas grūtības, risināt savstarpējo attiecību problēmas,  izprast savu emociju pasauli, mazināt depresijas simptomus, trauksmi un bailes, uzlabot savu pašizjūtu, atpazīt savas  un citu rīcības motīvus, cēloņus un sekas. 

Drāmas terapija veicina personības izaugsmi, palīdz atklāt savus iekšējos resursus  un uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Drāmas terapijā tev ir iespēja pielaikot sev jaunas lomas un situācijas, varētu teikt - pielaikot dzīvi.


Kā notiek drāmas terapijas sesija?

Drāmas terapija notiek individuāli vai grupā. Individuālo sesiju skaits tiek noteikts pēc savstarpējas vienošanās. Tā kā drāmas terapija galvenokārt ir īstermiņa metode, parasti tās ir 10 - 12 sesijas, bet terapija var būt arī ilgāka. Terapijas ilgums ir atkarīgs no mērķa. Vienas individuālās sesijas ilgums ir 60  min.

Sesiju vada drāmas terapeits, tā notiek sarunas veidā, atbilstīgi klienta personībai un vajadzībām tā tiek papildināta ar dažādām individuāli piemeklētām aktivitātēm un tehnikām. Sesija notiek drošā, brīvā un radošā gaisotnē, tās noslēgumā ir saruna ar terapeitu par jauniegūto pieredzi.  

Klientu/pacientu loks ir dažāds. Vecums: bērni, pusaudži, pieaugušie.

Drāmas terapija grupā. Pieteikšanās grupā notiek pēc individuālas sarunas ar drāmas terapeitu.

Grupas dalībnieku mazākais skaits var būt 3 cilvēki, tomēr, lai darbs būtu produktīvs, mazākais skaits grupai būtu 5 - 6 cilvēki. Savukārt maksimālais skaits 10 - 12 dalībnieki. Arī grupas darbs sākas un beidzas ar sarunu drāmas terapeita vadībā, sesijas vidus daļā tiek izmantotas dažādas teātra tehnikas un metodes, izspēlētas dažādas situācijas, notiek intensīvs radošs un izzinošs process.

Grupas sesijas ilgums ir 90 - 120 min

Lai notiktu produktīvs drāmas terapijas grupas darbs, jāievēro grupu darba pamatprincipi, kas ir kopīgi jebkuram mākslu terapijas specializācijas veidam un grupu darbam pēc būtības.

1. Konfidencialitāte. Ikvienam grupas dalībniekam jāievēro princips - grupā izteiktais un pārdzīvotais netiek apspriests ārpus grupas. 

2. Drošība. Ikviens grupas dalībnieks uzņemas atbildību pats par savu fizisko drošību un ievēro arī citu grupas dalībnieku drošību. 

3. Godīgums. Grupas dalībnieki ir godīgi attiecībā uz savu pieredzi un izjūtām, jo pretējā gadījumā terapijas grupa var zaudēt savu jēgu. 

4. Grupas laiks. Grupas dalībnieki atbildīgi un ar cieņu izturas pret grupas (pārējo dalībnieku) laiku un apmaksā arī to sesiju, uz kuru nevar ierasties. 

5. Brīvība. Ikviens grupas dalībnieks ir tiesīgs pārtraukt dalību grupā pirms tās noslēguma, bet viņam ir pienākums un atbildība savu lēmumu izskaidrot pārējiem grupas dalībniekiem.

Atsauce uz terapijas grupas darba pamatprincipiem: http://www.miervidi.lv

Par drāmas terapiju vēl lasi: http://www.dramasterapija.lv


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .