Par mani

Mani sauc Līga Rundāne. Esmu sertificēta drāmas terapeite, ārstniecības personas sertifikāts Nr: AE-05313, 2010. g.  beigusi Rīgas Stradiņa universitāti, ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpē - Mg. sc. sal. Maģistra darba tēma: "Drāmas terapija hronisku sāpju pacientiem ar depresijas simptomiem".

Latvijas Drāmas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja, dibinātājbiedre.

Guvusi vērtīgu praksi Ludzas medicīnas centrā, strādājot multidisciplinārā komandā primārās rehabilitācijas nodaļā ar dažādiem pacientiem (hroniskas sāpes, stāvoklis pēc traumas, operācijas, insulta), kā arī sociālās rehabilitācijas nodaļā, strādājot ar pieaugušo atkarīgo grupām, paralēli darbs ar ambulatoriem pacientiem. Prakse drāmas terapijā – individuāli un grupā – kopš 2010. gada.

Darbības jomas – depresija, depresijas epizodes un ar to saistītās simptomātikas: nomāktības, trauksmes, stresa, baiļu mazināšana, zaudējuma un traumatiskas pieredzes pārstrāde, somatoforma veģetatīva disfunkcija (veģetatīvā distonija), emociju regulācija: dusmu, agresijas impulsu mazināšana, emocionālo un kognitīvo funkciju pilnveidošana.

Strādāju arī ar jautājumiem, kas skar personisko attiecību grūtības, personības izaugsmi – sociālo lomu izzināšana un izvērtēšana,  pašpārliecības atgūšana un stiprināšana, radošā potenciāla attīstīšana –, jo visi minētie faktori ir cieši saistīti ar to, kā attīstās depresija un kā ar to cīnīties, kā mazināt simptomus un kā to uzveikt.

Tālākizglītības semināri pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citām mērķgrupām (pēc pieteikuma) profesionālo kompetenču pilnveidošanā ar drāmas terapijas palīdzību caur emocionālo kompetenci un mijiedarbību, personības izaugsmi un resursu stiprināšanu, radošā potenciāla attīstīšanu u.c. aspektiem.

Darba valodas: latviešu, krievu.

Ilgstoša pedagoģiskā prakse – latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā, interešu izglītības skolotāja, pasākumu organizatore, scenāriju autore.

Sadarbojusies ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) – lekcijas, projekti, akcijas, dzejas kopkrājumu “Pielavīties” (2003), “Susātivs” (2011), “Pīturys punkti bez pīturu” (2013) līdzautore,  dzejoļu krājuma “Leluos atlaidys” (2004) autore. Jaunākā grāmata, kurai esmu līdzautore, ir "Gostūs pi Boņuka" (2017). Tā ir izzinoša un interaktīva grāmata par Latgali jaunākā skolas vecuma bērniem.

Organizējusi un vadījusi nometnes skolēniem un skolotājiem, vadījusi radošās darbnīcas un nodarbības drāmas terapijā, meistarklases.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .